top of page

PRODUCTION_OF_FUTILITY / ZENIT_2.022        audio on!
PROIZVODNJA_UZALUDNOSTI / ZENIT_2.022   uklj. zvuk!

20220929_153248877_iOS.jpg
20220929_153707771_iOS.jpg

Proizvodnja_Uzaludnosti / Zenit_2.022 koristi relacije između fizičkih objekata i digitalnih simulacija kako bi stvorila osjećaj zaustavljene akcije . Avangardni izvedbeni registar utkan je u suvremenu digitalnu tehnologiju i kulturu koju ona producira. Rad istražuje mogućnosti proizvodnje formi zadovoljstva kibernetičkim ritualima, kao i mogućnosti ljudskog izvođača i gledatelja da u takvoj proizvodnji aktivno sudjeluje. Transformirajući kompleksne avangardne povijesne situacije poput zenitizma u jednostavne ikone kojima je moguće manipulirati, primjerice plakatnu ili ekransku sliku, a dadaističke tekstove u nad-sinhronizaciju digitalno oblikovanih 3d likova, rad ironizira postupak proizvodnje sreće i predlaže novu vrstu katarze - svjesnu proizvodnju uzaludnosti. Cijelu izvedbu na kraju preuzima stroj koji postepeno briše dijelove ekranskih slika koje strojna logika određuje kao nefunkcionalne ili uzaludne.

20220929_123111000_iOS.jpg
LKADELE_ZENIT_VIDEO_STILL.jpg
bottom of page